INDUSTRIE TECHNIK

Category: Partneri Published: Friday, 27 May 2016

Industrie Technik je kao deo grupe Regin proizvođač raznih elemenata automatike koji se mogu koristiti kao alternativa ili dopuna u sistemima automatskog upravljanja u oblasti klimatizacije i grejanja. Elementi koje Akting većinom nudi:

  • prekidački elementi – termostati, higrostati, presostati, protočni prekidači i drugi
  • pokretači žaluzina
  • oprema za kontinualnom regulacijom rada električnih grejača preko strujnih ventila
  • ventili i termički pokretači za ventilator konvektore