• slide1
  • slide2

O nama

Akting je privatno preduzeće osnovano 1990. godine.

Delatnosti:

1. Distribucija opreme za klimatizaciju i grejanje:

AERMEC - Rashladni agregati i toplotne pumpe, ventilator konvektori, klima komore. Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju i Crnu Goru od 2002. godine.

SIEMENS - Oprema za automatsku regulaciju za lokalne i sisteme za centralni nadzor i upravljanje. Akting je jedan od ovlašćenih distributera za Srbiju od 1991. godine.

DAB - Cirkulacione, centrifugalne i druge vodene pumpe. Akting je Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju od 2001. godine.

VAPAC - Električni parni ovlaživači, sa elektrodama ili elektro grejačima. Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju od 1991. godine.

DRI-STEEM - Parni ovlaživači na gotovu paru, vlaženje rasprskivanjem pod visokim pritiskom. Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju od 1997. godine.

INDUSTRIE TECHNIK - Prekidački elementi automatike, regulacija električnih grejača preko strujnih ventila. Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju od 2008. godine.

HUBA CONTROL - Senzori i transmiteri pritiska, presostati i diferencijalni presostati za vazduh i vodu. Akting je jedini ovlašćeni distributer za Srbiju od 2000. godine.

2. Inženjering u oblasti mašinskih i elektro instalacija za klimatizaciju i grejanje

3. Projektovanje, izvođenje, podešavanje, programiranje i puštanje u rad sistema automatike – lokalnih i centralnih sistema za nadzor i upravljanje (CSNU/BMS), po potrebi sa izradom elektro ormana automatike i eletktormotornog razvoda i izvođenjem elektro instalacija.

4. Puštanje u rad i servisiranje rashladnih uređaja i sistema automatike od strane ovlašćenog i kvalifikovanog osoblja.

5. Po potrebi, izrada projekata termotehničkih instalacija i projekata izvedenog stanja.